Nieuwbouw

 

7-7-2012


Door de dijkverbreding van 2011 is ons huis zo beschadigd dat nieuwbouw als enige optie overgebleven is. Op 26 juni 2012 gaan we beginnen met de sloop van het woonhuis gedeelte (de salon blijft voorlopig staan). Het nieuwe huis (met nieuwe salon) wordt daar achter neergezet en als laatste wordt dan de oude salon met de grond gelijk gemaakt, we gaan hier een weblog bijhouden over de vorderingen.
Comments